Elektro revize výchozí

Elektro revize výchozí

Elektro revize výchozí
Elektro revize výchozí
Pracovat s elektrickou energií vyžaduje mnoho zkušeností. Ty jsou potřebné už jen z důvodu toho, že elektrickou energii nelze vidět. Při manipulaci s elektrickým zařízením existuje riziko poranění právě elektrickým proudem. Aby se tomuto riziku předešlo, jsou zákonem nařízené revize elektronických zařízení, které je nutné provést vždy před začátkem provozu daného zařízení. Elektro revize výchozí je tedy důležitá část stavby každé elektroinstalace.
Jistota, že vše bude fungovat tak, jak má
Revize však není důležitá jen kvůli zákonu. Je to důležitý úkon pro zjištění, zdali je dané zařízení nainstalované správně. Pakliže by tomu tak nebylo, je nutné sjednat nápravu v podobě opravy anebo přestavby dané elektroinstalace. Revize jsou tedy důležité hned ze tří důvodů:
Kvůli bezpečnosti
Z důvodu legislativního ošetření
K zajištění správné funkce
Zařízení, které podléhá revizi, je nutné pravidelně kontrolovat. To platí pro kusově realizované elektroinstalace a pracovní stroje.