Domů » Elektro revize výchozí

Elektro revize výchozí

Pracovat s  elektrickou energií vyžaduje mnoho zkušeností. Ty jsou potřebné už jen z důvodu toho, že elektrickou energii nelze vidět. Při manipulaci s elektrickým zařízením existuje riziko poranění právě elektrickým proudem. Aby se tomuto riziku předešlo, jsou zákonem nařízené revize elektronických zařízení, které je nutné provést vždy před začátkem provozu daného zařízení. Elektro revize výchozí je tedy důležitá část stavby každé elektroinstalace.

Jistota, že vše bude fungovat tak, jak má

Revize však není důležitá jen kvůli zákonu. Je to důležitý úkon pro zjištění, zdali je dané zařízení nainstalované správně. Pakliže by tomu tak nebylo, je nutné sjednat nápravu v podobě opravy anebo přestavby dané elektroinstalace. Revize jsou tedy důležité hned ze tří důvodů:

Kvůli bezpečnosti

Z důvodu legislativního ošetření

K zajištění správné funkce

Zařízení, které podléhá revizi, je nutné pravidelně kontrolovat. To platí pro kusově realizované elektroinstalace a pracovní stroje. Výchozí stav elektrické instalace musí být řádně ověřen dle projektové dokumentace a protokolem určení vnějších vlivů a dále pak s dalšími souvysejícími dokumentacemi třeba například kusové ověření rozvaděče a tak podobně.

error: Obsah je chráněn proti kopírování