Elektro revize v bytě

Elektro revize v bytě

Elektro revize v bytě
Elektro revize v bytě
Naprosto každý chce bydlet v interiéru, ve kterém se neexistuje zvýšené riziko poranění elektrickým proudem nebo vznik požáru. Abyste mohli předejít těmto rizikům, je dobré nechávat prostory v bytě pravidelně zkontrolovat revizním technikem. Ten dokáže přesně říci, co je špatně a co by potřebovalo vylepšit nebo opravit.
Majitel je zodpovědný ze všech nejvíce za provádění elektro revizí
Pakliže pronajímáte nějaký byt, měli byste myslet na elektro revize v bytě ještě o to více. Zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon v § 28 odst. 5 bodu b) hovoří jasně o tom, že majitel je povinen udržovat prostory k bydlení v takovém stavu, který vyhovuje technickým požadavkům a ustanovením. Od toho se odvíjí i ČSN normy, které pojednávají o podobě revizí a jejich intervalech:
ČSN 33 1500 – stanovuje pravidelné lhůty provádění elektro revizí
ČSN EN 62305 ed.2 – pojednává o hromosvodech a jejich kontrolách
CŠN 34 1390 – stanovuje podmínky pro hromosvody jako zařízení