Domů » Elektro revize technik

Elektro revize technik

Lidé si obecně myslí, že jakýkoliv elektrikář může vykonávat elektro revize. Tak to však rozhodně není, neboť elektro revize technik musí být nejenom velmi vzdělaný a zkušený, ale ještě k tomu musí mít splněné určité zkoušky. Tyto zkoušky odborná veřejnost zná pod názvem vyhláška 50, které jsou základem naprosto každého revizního technika. Obecně se však elektrikáři dělí na tyto skupiny:

Poučený

Znalý

Znalý s vyšší kvalifikací

Pro řízení činností

Pro provádění revizí

A další…

Existuje skutečně mnoho skupin či lhůty, z nichž pracovník, který může provádět revizi, se umisťuje na nejvyšších příčkách. Jedná se proto o odborníka, který musí disponovat bohatými znalostmi, zkušenostmi a v neposlední řadě se musí neustále vzdělávat. K těmto účelům slouží jak různé konference, tak obecné kurzy nebo také neustálé sledování novinek v oblasti elektro. Kvalitní technik se tedy pozná podle toho, že je aktuální a rozhodně ví, co dělá. Takový revizní technik by Vám měl řádně zkontrolovat vaší elektrickou instalaci tak aby byla v co nejlépe schopna bezpečného provozu.

error: Obsah je chráněn proti kopírování