Elektro revize povinnost provozovatele

Elektro revize povinnost provozovatele

Elektro revize povinnost provozovatele
Elektro revize povinnost provozovatele
Vyhněte se pokutám a riziku zranění
Pronájem bytového domu není takový med, jak by se mohlo zdát. Platí zde mnoho zásad, povinností a pravidel, na která musí provozovatel myslet. Příkladem je nutnost provádět elektrorevize v rámci společných prostor domu. Ty rozhodně nejsou pohodlnou záležitostí ani pro provozovatele, ani pro samotné revizní techniky. Je však nutné tyto revize provádět v zájmu bezpečné a spolehlivé funkce celé elektroinstalace, na které je závislý celý dům. Nesprávně fungující elektroinstalace s sebou nese mnoho rizik, od nepohodlí, až po riziko zranění. Je tedy rozumné se těmto rizikům co největším obloukem vyhnout. K tomu slouží právě revize, ke kterým je však nutné předložit určité dokumenty:
Projektovou dokumentace elektroinstalace
V případě, že dokumentace chybí, je nutné vypsat podrobnou revizní zprávu
Na elektrorevize povinnost provozovatele nesmí zapomínat žádný majitel bytového domu či jiného objektu.