Domů » Elektro revize povinnost provozovatele

Elektro revize povinnost provozovatele

Vyhněte se pokutám a riziku zranění

Pronájem bytového domu není takový med, jak by se mohlo zdát. Platí zde mnoho zásad, povinností a pravidel, na která musí provozovatel myslet. Příkladem je nutnost provádět elektrorevize v rámci společných prostor domu. Ty rozhodně nejsou pohodlnou záležitostí ani pro provozovatele, ani pro samotné revizní techniky. Je však nutné tyto revize provádět v zájmu bezpečné a spolehlivé funkce celé elektroinstalace, na které je závislý celý dům. Nesprávně fungující elektroinstalace s sebou nese mnoho rizik, od nepohodlí, až po riziko zranění. Je tedy rozumné se těmto rizikům co největším obloukem vyhnout. K tomu slouží právě revize, ke kterým je však nutné předložit určité dokumenty:

Projektovou dokumentace elektroinstalace

V případě, že dokumentace chybí, je nutné vypsat podrobnou revizní zprávu

Na elektrorevize povinnost provozovatele nesmí zapomínat žádný majitel bytového domu či jiného objektu. Co vlastně mají za povinnosti vlastníci elektrických zařízení? No zcela určitě firmy a živnostníci mají zákonné povinnosti tyto různá nařízení vlády dodržovat. V případě ignorování těchto povinností vede pak k postihům ze stran příslušných úřadů k nepříjemným pokutám a postihům. Dále to pak má vliv i na pojišťovny které pak nemusí v případě pojistného plní řádně plnit nebo vůbec nebudou plnit.

error: Obsah je chráněn proti kopírování