Elektro revize nouzové osvětlení

Elektro revize nouzové osvětlení

Elektro revize nouzové osvětlení
Elektro revize nouzové osvětlení
Možná si říkáte, že nouzové osvětlení musí splňovat naprosto stejné požadavky jako klasické osvětlení, neboť se přeci jedná o stejnou elektroinstalaci, která je zavedená pro celý objekt. Pokud však jde o elektro revize nouzové osvětlení, je nutné vzít v potaz, že nouzové osvětlení je využíváno především ve chvíli, kdy všechno ostatní nefunguje. Už jen z tohoto je možné vidět důležitost takovýchto revizí. Na základě těch je možné uznat, že objekt bude dobře vybaven i tehdy, když bude probíhat požár nebo se stane jakákoliv jiná nehoda.
Nepodceňujte pravidelné kontroly
Pokud jde o dodržování intervalů kontrol, zde by se je mělo dodržovat dvakrát tak přísněji. Stačí jedno zaváhání a v případě obtíží je možné očekávat velké problémy. Na druhou stranu nejsou revize těchto zařízení, jakkoliv složité, ale je nutné rozlišovat hned několik typů těchto revizí:
Výchozí
Pravidelné
Mimořádné
Dílčí