Elektro revize nařízení vlády

Elektro revize nařízení vlády

Elektro revize nařízení vlády
Elektro revize nařízení vlády
Jak určitě víte, revize elektronických zařízení se řídí nařízením vlády. Existuje mnoho vyhlášek a norem, podle kterých je nutné se v této oblasti řídit. Pakliže chcete mít přehled o všech, je dobré se informovat u odborníků. Někdy je velmi složité sledovat veškerá elektro revize nařízení vlády, která vejdou v platnost. Je to dáno neustálými změnami, které lze v této oblasti pozorovat.
Na co je dobré nezapomenout?

Ačkoliv je výčet všech vyhlášek velmi obsáhlý, je dobré si zapamatovat alespoň základní normy a ustanovení, jež v této oblasti platí:

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. které hovoří o technických požadavcích na strojní zařízení

Nařízení č. 616/2006 Sb. pojednávající taktéž o technických požadavcích na výrobky, avšak z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Nařízení č. 17/2003 Sb. které slouží pro stanovení technických požadavků na elektrická zařízení nízkého napětí

Pokud však využijete služeb odborníků, nebudete si muset pamatovat nic z výše uvedeného výčtu, neboť se o vše postarají právě odborníci.