Cena revize elektroinstalace

Cena revize elektroinstalace

Cena revize elektroinstalace
Cena revize elektroinstalace
Ptáte se, jak vysoká bude cena revize elektroinstalace? V oblasti jako je tato jsou ceny stanovené nejrůznějšími způsoby. Ceny se totiž liší nejenom dle rozsahu prací, ale také podle toho, jak moc na realizaci revizí spěcháte. Existují však i různé universální sazebníky, dle kterých se můžete alespoň přibližně orientovat:
Bytové jednotky – 800 až 2 000 Kč
Provozovny – od 2 000 Kč
Rodinné domy – 2 100 až 3 000 Kč
Zásuvka pro plynový kotel – 500 Kč
Nouzová svítidla – od 250 Kč
Společné prostory bytových domů – 2 200 až 3 000 Kč
Revize musí být provedeny vždy podle platných předpisů, aby bylo možné uznat revizi za kvalitně provedenou. Taktéž nesmí dojít k zanedbání, byť jediného technického úkolu. Myslete proto na důležitost specializace a zkušeností, kterými musí revizní technici, oplývat. My vám kromě zkušeností můžeme nabídnout ještě příjemné vystupování a individuální řešení přesně na míru vašim potřebám.