Revize hromosvodů Praha

Revize hromosvodů Praha

Revize hromosvodů Praha
Revize hromosvodů Praha
Hromosvod je zařízení, které nás má chránit před zásahem elektrického proudu (blesku) do domu. Pokud k zasažení dojde, znamená to nejen škody na majetku, ale může dojít i k újmě na zdraví, či na životě. Proto je Vám jistě jasné, že je naprosto nezbytné, aby hromosvod správně fungoval. Co už ale možná nevíte, je to, že i takový hromosvod potřebuje čas od času zkontrolovat, zda dostatečně plní svou funkci.
Jako u každého zařízení, může i u něj totiž dojít k poruše. Proto si dovolujeme vám nabídnout naše služby v oblasti revize hromosvodů. Protože chceme, aby naše služby byly co nekomplexnější, spolupracujeme také s profesionály, kteří jsou schopni zajistit i opravy, montáž a další služby okolo hromosvodů. Co všechno Vám tedy můžeme zajistit? Rádi Vám poskytneme naše služby v Praze, i kdekoliv jinde v republice.
Revize hromosvodů
Revizní zprávu
Demontáž a montáž
Opravy a nátěry