Elektroinstalace

Elektroinstalace
Elektroinstalace

Lhůty pravidelných elektro elektroinstalace revizí dle ČSN 331500

Lhůty pravidelných revizí dle ČSN 331500
Druh prostředí Revizní

Lhůta

Let

Orientační přiřazení dle ČSN 332000-5-51 ed.3
Základní 5 AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
Normální 5 AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
Studené 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Horké 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Vlhké 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Mokré 1 AD2 až AD8,AF4
se zvýšenou korozní agresivitou 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
s extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8,AF4
prašné s prachem nehořlavým 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
s otřesy 2 AG2,AG3,BE2,BE3
s biologickými škůdci 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
pasivní s nebezpečím požáru 2 AG2,AG3,BE2,BE3
pasivní s nebezpečím výbuchu 2 AG2,AG3,BE2,BE3 – nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu
Venkovní 4 AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
pod přístřeškem 4 AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB Revizní lhůty v rocích Orientační přiřazení dle ČSN 332000-5-51 ed.3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)

2

BD3,BD4

zděné obytné a kancelářské budovy  5  BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení  3  BD4,BA2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3  2  CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
pojízdné a převozné prostředky  1
prozatímní zařízení staveniště  0,5
Lhůty elektroinstalace
Elektroinstalace patří mezi neodmyslitelné součásti všech objektů, s čímž přichází povinnost tato zařízení pravidelně kontrolovat a provádět u nich revize. Jak často je nutné provádět revize elektroinstalací?
Pro základní prostředí platí lhůta 5 let
Zařízení pod přístřeškem nebo venku – 4 roky
Prostředí se zvýšeným rizikem, například riziko koroze nebo požáru – 3 roky
Prostředí s otřesy nebo nebezpečím výbuchu – 2 roky
Vlhké prostředí s extrémní korozní agresivitou – každý rok
Některé objekty je však nutné kontrolovat ještě častěji, což platí především pro objekty typu prozatímní staveniště. Jde totiž o objekt, kde existuje zvýšené riziko poranění osob nebo poškození majetku vlivem špatně fungující elektroinstalace, a proto je lhůta revize pro tohle prostředí stanovena na půl roku. Těmito lhůtami je nutné se pečlivě řídit, aby nenastaly problémy s funkcí elektroinstalace, popřípadě s úřady.