Elektro revize společných prostor

Elektro revize společných prostor

Elektro revize společných prostor
Elektro revize společných prostor
Vlastník domu má určité povinnosti, mezi které spadá i elektro revize společných prostor. Ta je důležitá především z důvodu zajištění bezpečné a spolehlivé funkce celkové elektroinstalace, která je rozváděná do jednotlivých bytových jednotek. V rámci revize je nutné počítat s určitými náklady a také s kontaktem s revizní firmou. Pakliže narazíte na revizního technika, který tyto požadavky nesplňuje, neměli byste dále s takovou osobou spolupracovat. Každý revizní technik musí mít určité povolené pro možnost provádění revizí, a proto dbejte na to, aby společné prostory domu, kontroloval někdo, kdo s danou problematikou má zkušenosti. Jen tak je možné zajistit spolehlivou funkci.
Každá revizní firma, respektive technici, by měli splňovat určité předpoklady:
Příjemné vystupování
Odborné znalosti a zkušenosti
Odpovídající ceny za provedení revize
Možnost poradenství anebo konzultace
Znalosti současných norem a ustanovení