Elektro revize lhůty

Elektro revize lhůty

Elektro revize lhůty
Elektro revize lhůty
Myslíte si, že elektroinstalace dokáže fungovat po celou dobu své životnosti bez potřeby kontroly? Pokud ano, pak jste ještě určitě nenechali svou elektroinstalaci zkontrolovat revizním technikem. Znáte elektro revize lhůty? Pokud ne, zahráváte si nejenom se svým zdravím ale také se zákonem. Jestliže chcete mít představu, jak může být lhůta dlouhá, přečtěte si následující výčet:
Revize elektroinstalace rodinného domu – 5 let
Elektrospotřebič držený v ruce – 3 až 12 měsíců
Hromosvody – 5 let
Tento výčet je však opravdu základní. Interval elektro revize je ovlivněn i prostředím, ve kterém se daná elektroinstalace nachází a ve které funguje. To stejné platí i pro hromosvody a další zařízení, která pracují s elektrickou energií. Dodržovat lhůty elektro revizí je nejenom rozumné, ale také povinné. Nerespektování lhůt může znamenat velké nebezpečí pro všechny, kteří s danou nekontrolovanou elektroinstalací přijdou do styku.